Strona Główna

                                                                                

Przerwa urlopowa od 01.08 - 17.08.2014 

Legalizacja zbiorników LPG

Tel.  885 605 640


  • Legalizujemy samochodowe zbiorniki gazowe LPG (gaz płynny)   w samochodach sprowadzonych z zagranicy.

  • Przedłużamy atesty na zbiorniki zamontowane w kraju i zagraniczne, którym skończył się termin eksploatacji (również dot. pojazdów kempingowych).

  • Montujemy nowe zbiorniki jeżeli dotychczasowe nie spełniają warunków do przedłużenia legalizacji.